Vi kan genomföra luktsanering med hjälp av Ozonering. Det innebär att man genom ozongas (O3) behandlar och bryter ner de mikroorganismer som ger dålig lukt.